Kolik to u nás vlastně stojí ...

Ceník ubytování

Ceny platné od 1.7.2021

od 3.1. do 24.12.

od 25.12. do 2.1.

Základní cena za osobu/noc vč. snídaně

990,00 Kč

1 090,00 Kč

Pokoj s vlastní kuchyňkou-osoba/noc se snídaní

1 200,00 Kč

1 300,00 Kč

 • Ceny včetně poplatků obci.
 • Po vytvoření rezervace bude hostovi účtována platba předem ve výši 50 % z celkové ceny.
 • Přijímáme platební karty.
 • Dítě jakéhokoliv věku platí za cenu dospělé osoby.
 • Ubytování bez domácích mazlíčků.

 Storno podmínky a ubytovací řád

 • Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem.

 • Záloha je vratná při zrušení rezervace do 14 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 14 dní před datem příjezdu je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.

 • Děti jakéhokoliv věku platí za ubytování jako dospělá osoba noc/lůžko.

 • Vždy se platí za při částečně obsazeném pokoji celkový počet lůžek.
 • Storno podmínky: 

  • zrušení rezervace 14 a méně dnů před datem příjezdu 50% z celkové ceny

  • zrušení rezervace v průběhu 24 hodin před datem příjezdu 100% ceny

 • Zrušení rezervace je nutné provést písemnou formou na adresu:  penzion-srni@email.cz

 • ​Důvod k bezplatnému zrušení rezervace nebo změně termínu není nepříznivé počasí.

 • ​Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení, vrácení zálohy bude provedeno převodem na účet hosta do 30ti pracovních dnů.

 • V den nástupu se host může v penzionu ubytovat od 15:00 do 19:00 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak, příjezd po 19:00 hodině zpoplatněn částkou 100,- Kč za každou započatou hodinu.

 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.

 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin ráno v den ukončení pobytu. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.

 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 • K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených.

 • Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.

 • Na pokoji a ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2.000,- Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z pokoje.

 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

 • Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.

 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.

 • Domácí zvířata nejsou na penzionu povolena.

 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí penzionu a jeho okolí.

 • Na pokoji není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů , nabíječek mobilních telefonů a notebooků. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.

 • Hosté jsou povinni za sebou zavírat vchodové dveře aby nedošlo k vniknutí cizích osob do penzionu.

 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou. Zpravidla za ztrátu klíče bude hostovi účtováno 1.500,- Kč.

 • Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován z pokoje.

 • Věci vnesené do penzionu a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.

 • Ubytovatel nezodpovídá za cennosti hosta uložené na pokoji.

 • Parkoviště vyhrazené pro hosty v areálu penzionu není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.

 • Všichni hosté ubytovaní v penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.