Kolik to u nás stojí a jak to funguje ...

Ceny ubytování a Ubytovací řád

Ceník ubytování / cena za osobu a noc

  Jen snídaně Polopenze
Dospělý nebo dítě nad 6 let 950 Kč +280 Kč
Děti do 6 let (sleva 50%) 475 Kč +140 Kč

Ceny platné od 1.11.2021

Ubytovací řád

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny. Ubytování na jednu noc pouze na dotaz- Cena na jednu noc 1200 Kč se snídaní na osobu. Pokoj s kuchyňkou a ledničkou na osobu- 1050 Kč. Za neobsazené lůžko účtujeme 200 Kč na den.

Příjezd a odjezd

 1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti na recepci penzionu.
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 3. Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 15:00-18:00, není-li sjednáno jinak.
 4. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit majitelům na recepci. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.
 5. Pokoj musí být vyklizen, a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00, bude hostovy účtován další započatý den pobytu.
 6. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 7. Požádáli ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj , než ten ve kterém byl původně ubytován.
 8. Motorová vozidla je možno parkovat před penzionem na místech k tomu určených. Zaparkované vozidlo nesmí bránit příjezdu a výjezdu ostatních motorových vozidel. Za věci nechané ve vozidle, neručíme.

 Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

 1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do penzionu psychotropní a omamné látky.
 2. Ve všech prostorách budovy penzionu platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 4. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu povolen pouze v doprovodu starší osoby 18 let, která za dítě zodpovídá.
 5. Psi a jiná zvířata mají do penzionu vstup zakázán.
 6. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečisťovat prostředí.
 7. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužící k osobní hygieně a nabíječek mobilních telefonů a notebooku.
 8. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu či ztráty klíčů je provozovatel penzionu oprávněn požadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu.
 9. Noční klid v penzionu a přilehlých prostorách platí 22:00-6:00 hodina všichni hosté jsou povinni jej dodržovat.

 Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak , aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 2. Provozovatel učinil všechna opatření , aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu provozovateli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Host je povinen seznámit se s únikovými cestami evakuace.
 4. Ohlašovny na tel: Tísňové volání: 112, První pomoc: 155, Hasiči: 150, Policie 158

Platební podmínky

 1. Po vytvoření rezervace bude hostovi účtována platba ve výši 50% z celkové ceny.
 2. Zbytek ceny bude uhrazen namístě hotově nebo kartou na recepci penzionu a to v den příjezdu.

 Storno podmínky

 1. Zrušení rezervace 14 dní a méně před datem příjezdu 50% z celkové ceny.
 2. Zrušení rezervace musí host provést buď písemnou formou na adresu: Penzion U Vlčí Stezky, Srní 135, Srní 341 92 nebo e-mail: penzion-uvlcistezky@seznam.cz
 3. Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení, vrácení zálohy bude provedeno převodem na účet hosta do 30 pracovních dnů.
 4. Důvod k bezplatnému zrušení rezervace nebo změně termínu není nepříznivé počasí.

 Ostatní

 1.  Výměna ručníku, doplnění toaletního papíru či mýdla bude dle potřeby hosta nebo na požádání při běžném provozu.
 2. Na pokoji může host přijmout návštěvu pouze se souhlasem provozovatelem penzionu.
 3. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn okamžitě zrušit pobyt bez ohledu na době pobytu a bez nároku finanční náhrady.
 4. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout , uzamknout dveře, a zkontrolovat zda není puštěná voda, při odchodu penzionu zavřít a zamknout vchodové dveře.
 5. Za ztrátu klíčů bude hostovy účtována náhrada ve výši 30 000 Kč.
 6. Penzion není vhodný pro děti mladší 3 let kvůli akustice a bezpečnosti.
 7. K penzionu patří zahrada, hosté mají přístup na zahradu , ale je přísný zákaz cokoliv trhat nebo ničit.
 8. Na pokoje při pobytu hosta personál nevstupuje, pouze na vyžádání a za přítomnosti hosta, který je tam ubytován.
 9. V celém penzionu se přezouváme, do vašich nebo námi zapůjčených přezůvek.

 

Děkujeme, že se řídíte pravidly penzionu a věříme, že budete u nás spokojeni.
Rodina Jahelkova